Nendo Shokaku & Zuikaku Limited
Nendo Shokaku & Zuikaku Limited
Nendo Shokaku & Zuikaku Limited
Nendo Shokaku & Zuikaku Limited

Nendo Shokaku & Zuikaku Limited

Regular price 1.380.000 Sale

Buy Nendoroid Shokaku & Nendoroid Zuikaku together get ‘Holding Hands’ parts for Shokaku and Zuikaku and ‘Fleet Formation Base Attachment: Smoke Clear  Ver.’ as a Bonus